Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

" Άλλη μια χρονιά στον τρύγο..."

   Εἶναι ὡραία ἡ  ἐποχή τοῦ τρύγου. Βλέπει κανείς τά δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἄν κοιτάξουμε μέ προσοχή τό ἀμπέλι καί τό σταφύλι θά διαπιστώσουμε τήν σοφία τοῦ Θεοῦ μέ τήν ὁποία δημιουργήθηκε ὁ κόσμος.
  Εἶναι συγκινητική ἡ ὁμαδική προσπάθεια καί συνεργασία κατά τήν ὥρα τῆς συγκομιδῆς τοῦ καρποῦ τῆς ἀμπέλου.
   Ἡ Ἁγία Γραφή διασώζει τούς λόγους τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος θέλοντας νά διδάξῃ ὅτι πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι ἑνωμένος μαζί του χρησιμοποίησε τό παράδειγμα τῆς ἀμπέλου μέ τά κλήματα.
   Ὅπως ὅταν τό κλῆμα εἶναι ἑνωμένο μέ τό κούτσουρο τότε καρποφορεῖ καί κάνει σταφύλι, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ὅταν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Θεό καρποφορεῖ πνευματικά καί σώζεται.
   Ἀπό τόν καρπό τῆς ἀμπέλου θά πάρουμε τόν οἶνο, τό κρασί. Ἕνας μέρος ἀπό αὐτό, τό καλύτερο, τό πιό γλυκό, θά τό χρησιμοποιήσουμε γιά τήν Θεία Λειτουργία. Θά τό εὐλογήσῃ ὁ Ἱερεύς μαζί μέ τόν ἄρτο, τό ψωμί δηλαδή, καί θά μεταβληθοῦν σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, γιά νά κοινωνήσουμε.
   Γι’αὐτό εὐχαριστοῦντες τόν Κύριό μας γι’ αὐτή τήν εὐλογία καί τῆς φετινῆς συγκομιδῆς τῶν σταφυλιῶν, ἐπαναλαμβάνουμε τούς λόγους τῆς Θείας Λειτουργίας: « Τά σά ἐκ τῶν σῶν, Σοῖ προσφέρομεν Κύριε, κατά πάντα καί διά πάντα».
   Χρόνια πολλά σέ ὅλους τους συγχωριανούς μας γιά τόν τρύγο.
   Καλόπιοτο τό καινούργιο κρασί.

  Εὐχαριστοῦμε τόν Σταῦρο Κατσιάνη γιά τίς ὡραῖες φωτογραφίες πού μᾶς ἔστειλε.   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου