Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

" Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, όπως είναι σήμερα "


   Βρεθήκαμε στό χωριό μας στοῦ Λουκᾶ γιά κοινωνικές ὑποχρεώσεις, τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 26.10.2013.
  Θά ἦταν παράλειψή μας μεγάλη νά μή πᾶμε νά προσκυνήσωμε στό ὄμορφο ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
  Μοσχοβολοῦσε ἀπό τό λιβάνι καί τά λουλούδια τῆς πανηγύρεως καί τῆς πρωινῆς Θείας Λειτουργίας.
   Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι γιόρτασαν τόν μεγάλο Ἅγιο, ἐκκλησιάστηκαν καί κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, στόν Ἱερό Ναό του , στοῦ Λουκᾶ.
   Ἐμεῖς τελέσαμε δέηση ὑπέρ ὑγείας τῶν ὅπου γής ἀδελφῶν μας Λουκαϊτῶν, καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων κτητόρων  καί εὐεργετῶν τοῦ Ναοῦ.
  Παρακάτω δημοσιεύομε φωτογραφίες ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπως ἦταν τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου.Καθώς κατηφορίζαμε πρός τόν Ἅγιο Δημήτριο ἀντικρύσαμε ὄμορφες καί συγκινητικές εἰκόνες.

  Τίς ἀποτυπώσαμε καί τίςπαρουσιάζομε γιά νά νοιώσετε τά ἴδια συναισθήματα πού νοιώσαμε καί ἐμεῖς καθώς πηγαίναμε στόν Ἅγιο Δημήτριο.   Τό φθινόπωρο ἔχει μπεῖ ἤδη γιά τά καλά στή ζωή μας. 
                   Ἡ γῆ καί τά δένδρα τό μαρτυροῦν. Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μέ τά λουλούδια πού προσέφεραν οἱ εὐσεβεῖς συγχωριανοί μας στόν Ἅγιο.

 Τό Τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τά λουλούδια μέ τά ὁποῖα εὐσεβῆ χέρια τό στόλισαν γιά τήν γιορτή.   Τό καμπαναριό καί ἡ καμπάνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ ἦχος τῆς γλυκός ἀκούεται ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ, κάθε φορά πού ὁ Ἱερέας τούς καλεῖ στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιά Ἑσπερινό ἤ γιά Θεία Λειτουργία.    

  Κάθε ἐξωκκλήσι ἔχει τή δική του καμπάνα καί ἡ κάθε καμπάνα ἔχει τό δικό της ἦχο. Ἔτσι μέ τό ἄκουσμα τῆς καμπάνας γνωρίζουν σέ ποιό ἐξωκκλήσι γίνεται ἡ Ἱερά Ἀκολουθία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου