Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

" ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑ "
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Λειτουργοῦντες σήμερα)

1.     Κεντρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πολιούχου Λουκᾶ
2. Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Χαραλάμπους, τοῦ θαυματουργοῦ
3. Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου
4. Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Μυροβλήτου
5. Προφήτου Ἠλιού, τοῦ Θεσβίτου
6. Ἱερό Ἀσκητήριο Οὐρανοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου
7.Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

    Στό ἱστορικό τοῦ κάθε Ναοῦ θά ἀναφερθοῦμε ξεχωριστά ἀρχίζοντας ἀπό τόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τοῦ Μεγάλου Πατρός καί Διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ὡς προστάτης καί ἔφορος τοῦ Λουκᾶ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου