Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

" ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ "Πανήγυρις Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου στοῦ Λουκᾶ.

   Ἀπέναντι ἀπό τό χωριό μας ὑπάρχει τό ἱερό Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, χρονολογούμενο ἀπό τόν 11ον αἰῶνα (Γιά τήν ἱστορία του θά ἀναφερθοῦμε στόν οἰκεῖο τόπο).
  Κάτω ἀπό τό ἱερό Ἀσκητήριο ἔχει ἀναγερθῆ τά τελευταῖα ἔτη τό ὡραιότατο παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Πατρός ἠμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου( καί γιά αὐτοῦ του Ναοῦ τό ἱστορικό θά ἀναφερθοῦμε, ὅταν θά εἶναι ὁ κατάλληλος χρόνος).
    Ἐπειδή ὅμως μᾶς προέφθασε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου θά κάνωμε ἀνάφορα στήν ὡραία αὐτή πανήγυρη καί θά παραθέσωμε φωτογραφικό ὑλικό.
   Τήν παραμονή ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄγ. Νικολάου Βαρσῶν πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μελχισεδέκ Γαλάνη καί τούς ἀδελφούς τῆς Μονῆς ( Ἀρχιμ. π. Σαμουήλ καί τούς μοναχούς π. Ἱερώνυμο καί π. Ἀρσένιο). Στόν ἑσπερινό συμμετεῖχε ἐπίσης, ὁ ἐφημέριος τοῦ Λουκᾶ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Βῆλος. Στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου ἀνέβηκαν γιά τά προσευχηθοῦν πολλοί χριστιανοί, Λουκαΐτες καί ἀπό ἄλλα μέρη.Ἡ Θ. Λειτουργία ἀντί τῆς Κυριακῆς, ἐπειδή ἔπρεπε νά τελεσθῇ Θ. Λειτουργία στόν κεντρικό Ναό τοῦ χωριοῦ, λόγῳ μνημοσύνων, θά τελεσθῇ τήν ἑπομένη στό ἱερό Ἀσκητήριο. Μετά τήν ἱερά ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεπέμφθη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου ἱερέως Εὐθυμίου Σκλήφα πατρός τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί παρετέθη στό παρακείμενο ἀρχονταρίκι κέρασμα (μακαρία) εἰς μνήμη του.
 Παραθέτομε φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν πανήγυρη.


 (Ἄποψη τοῦ χωριοῦ καί τοῦ κάμπου ἀπό τόν Ἅγιο Εὐθύμιου)


(Ἡ Εἰκόνα τῆς Δεήσεως πού παρουσιάζει τόν Κύριο ἔνθρονο καί τούς Ἁγίους Βασίλειο καί Εὐθύμιο δεομένους)(Τά ξύλα στό τζάκι τοῦ ἀρχονταρικίου)
 (Ὁ π.Ἰωάννης Βῆλος καί ὁ π. Σαμουήλ, ἀδελφός της Μονῆς Βαρσῶν)

(Ἡ ἀρτοκλασία. Τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου βαστάζει ὁ Μοναχός Ἱερώνυμος)Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βαρσῶν Ἀρχιμ. Μελχισεδέκ, ὁ Μοναχός Ἀρσένιος καί ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Λουκᾶ κ.Νικόλαος Ἀτσώνιος
 (Στό ἀρχονταρίκι)
 (Ὁ Ἡγούμενος π. Μελχισεδέκ, ὁ π. Ἰωάννης 
καί ὁ κ. Δημοσθένης Σκλήφας)(Προσκυνητές κατά τήν ὥρα τοῦ κεράσματος)   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου