Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

" Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ "Ἡ Ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στοῦ Λουκᾶ 27 Ἰανουαρίου
Στίς 27 Ἰανουαρίου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἑορτάζει τήν Ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία ἔγινε στίς 27 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 438 μ.Χ., ἀπό τά Κόμανα τοῦ Πόντου, ὅπου εἶχε ταφῆ ὁ Ἄγιος (ἐκοιμήθη στίς 14 Σεπτεμβρίου 407 μ.Χ.) στήν Κωνσταντινούπολη.
Τήν ἡμέρα αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς, ἑορτάζει καί πάλι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ χωριοῦ μας, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν εἶναι ἀφιερωμένος στόν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, 26.1.2013, θά τελεσθῆ μέγας Ἑσπερινός καί ἀνήμερα, Κυριακή 27.1.2013, ἡ Θεία Λειτουργία.

Ὁλίγα στοιχεῖα περί τοῦἹεροῦ Χρυσοστόμου καί τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων του.


(Ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν ὁποία φυλάσσεται ἀκέραιο τό ἀριστερό αὐτί τοῦ Ἁγίου).    Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκοιμήθη ἀπό τήν πολυχρόνια ταλαιπωρία καί ἀπό τήν ἐξάντληση στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ. κατά τήν διάρκεια τῆς τρίτης του ἐξορίας ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία. Τάφηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Τό σεπτό λείψανό του περίμενε ἐκεῖ ἐπί περίπου τριάντα ἔτη.
Τό ἔτος 434 μ.Χ. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐξελέγη ὁ μαθητής τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ἅγιος Πρόκλος, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήση τά δέοντα, ὥστε τό λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς Ἐκκλησίας νά ἐπιστρέψη στήν Κωνσταντινούπολη. Καί πράγματι, τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στίς 27 Ἰανουαρίου τοῦ 438 μ.Χ. ἔγινε ἡ Ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου.
Ὅταν ἐπεχείρησαν νά ἀνακομίσουν τά Ἰερά Λείψανα, αὐτά ἔγιναν ἀσήκωτα ἀπό τό βάρος. Τό γεγονός αὐτό θεωρήθηκε ὅτι συνεδέετο μέ τήν ἄδικη καί βάναυση συμπεριφορά τοῦ Ἀρκαδίου καί τῆς Εὐδοξίας πρός τόν Χρυσόστομο. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ υἱός τους Αὐτοκράτορας Θεοδόδιος ὁ Β΄ συνέταξε ἐπιστολή μετανοίας καί ἱκεσίας πρός τόν Ἅγιο Ἰωάννη. Ὅταν τό αὐτοκρατορικό ἔγγραφο τοποθετήθηκε στήν Λάρνακα μέ τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου, τότε αὐτά θαυμαστῶς ἐλάφρυναν καί ἔτσι κατέστη δυνατόν νά μεταφερθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ ἐπιστολή εἶχε τό ἑξῆς περιεχόμενο:
«πιστολ το βασιλέως Θεοδοσίου.
Ες τν Οκουμενικν Πατριάρχην κα Διδάσκαλον κα πνευματικν Πατέρα ωάννην τν Χρυσόστομον, τν προσκύνησιν προσφέρω γ βασιλες Θεοδόσιος. μες, Πάτερ τίμιε, νομίζοντες, πς εναι τ σμά σου νεκρόν, καθς εναι κα τ λλα σώματα τν ποθανόντων, θελήσαμεν νά μεταφέρωμεν ατ πλς ες μς. Δι τοτο κα το ποθουμένου δικαίως στερήθημεν. λλ σύ, Πάτερ τιμιώτατε, συγχώρησον ες μς, πο μετανοομεν. Σ γρ δίδαξες ες λους τν μετάνοιαν. Κα δς τν αυτόν σου, ς πατρ φιλόπαις, ες μς τος φιλοπάτορας υούς σου, κα τος σ ποθοῦντας εφρανον δι τς παρουσίας σου».
Ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐξορίστου καί Μάρτυρος Ἁγίου ὑπῆρξε παλλαϊκή. Σύσσωμος  ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναχοί καί ὁ Λαός, μέ ἐπικεφαλῆς τόν αὐτοκράτορα, τούς αὐλικούς, τήν Σύγκλητο καί ὅλους τούς ἄρχοντες, ὑποδέχθηκαν καί προσκύνησαν μέ σεβασμό τά μαρτυρικά Λείψανα. Μέ πολύ εὐλάβεια μετέφεραν τήν Λάρνακα στόν Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Ἐκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο Λείψανο πάνω στό Σύνθρονο καί ἅπαντες ἐβόησαν: «πόλαβε τν θρόνον σου, γιε».
(Ὁ Παναγιώτατος καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀσπαζόμενος τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στόν Πατριαρχιό Ναό).
    
    Στήν συνέχεια  ἡ Λάρνακα τοποθετήθηκε σέ αὐτοκρατορική ἅμαξα καί μεταφέρθηκε στόν περιώνυμο Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἐκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο Λείψανο πάνω στήν ἱερή καθέδρα καί ἔγινε ἕνα θαυμαστό σημεῖο. Ὁ Ἅγιος ἐπεφώνησε πρός τόν λαό τό «Ερήνη πᾶσι».


Ἐπειδή ὅμως ὁ τάφος τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας ἐσείετο ὅλα αὐτά τά χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ὁ Ἀρκάδιος παρεκάλεσε νά τοποθετηθ ἐπί τοῦ τάφου τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου καί γονατιστός ὁ Ἀρκάδιος ἐδέετο νά συγχωρήσῃ ὁ Ἅγιος τήν μητέρα του. Τότε ἀκούσθηκε καί πάλι ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου ὁ ὁποῖος εἶπε: «τῇ Εὐδοξίᾳ συγχώρησις». Ἔτσι σταμάτησε νά σείεται ὁ τάφος τῆς ἀσεβοῦς Εὑδοξίας.
Ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό δεξί του χέρι σέ στάση εὐλογίας εἶναι θησαυρισμένο στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἐσχάτως μέ ἐνέργειες τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετεφέρθησαν τά ὑπόλοιπα Λείψανά του ἀπό τήν Ρώμη στήν Κωνσταντινούπολη καί φυλάσσονται στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι σέ ἱερά Λειψανοθήκη, ἡ ὁποία ἔχει τό σχῆμα κηρήθρας, γιά νά δειχθῇ τό μελίρρυτον καί μελιστάλακτον τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός τῆς Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου