Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Β ΜΕΡΟΣ- Ο ΝΑΟΣ ΣΗΜΕΡΑΒ ΜΕΡΟΣ
Ο ΝΑΟΣ ΣΗΜΕΡΑ-

 
Ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ.κ. Ἀλέξανδρος
 (Μερική ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ Ναοῦ μέ τό ξυλόγλυπτο περίτεχνο τέμπλο).Ὡράϊσμα καὶ κλέος τοῦ χωριοῦ μας ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου μας. Καμάρι μας καὶ καύχημά μας καθὼς εἶναι εὐπρεπισμένος καὶ περιποιημένος μὲ τὴν ἀντίστοιχη φροντίδα τῶν κατά καιροῦς Ἱερέων μας, ἐξαιρέτως δέ τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως μας π. Γεωργίου Ρέκκα, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ ἔτος 1949 ἕως τῆς συνταξιοδοτήσεώς του καί πέραν αὐτῆς προσέφερε τὶς Ἅγιες ὑπηρεσίες του ὡς Λειτουργὸς τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ στὴν Ἐνορία τοῦ Λουκᾶ (ἐκοιμήθη στίς 16 Μαΐου τοῦ 2011).
Παρέλαβε τὸν Ναό πολύ ἁπλό. Χωρὶς ἁγιογραφίες, μὲ παλαιὰ καθίσματα καὶ μεγάλες φθορές. Ἡ μεταπολεμικὴ περίοδος εἶχε ἀφήσει πολλὰ δεινὰ στὶς ψυχὲς καὶ στὰ κτίσματα.


(Ὁ Ἀρχιερατικός θρόνος μέ τά δύο παραθρόνια)Ἀγωνίστηκε ὁ μακαριστός π. Γεώργιος, ἐκοπίασε πολύ γιὰ νὰ καλλωπίσῃ τὸν Ναὸ τοῦ Χρυσορρήμονος.
Κατ’ἀρχὰς, κατεσκευάσθη ὁ Πρόναος καὶ εὐπρεπίστηκε ἡ Εἴσοδος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στὴ συνέχεια μὲ ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Γερμανοῦ Ρουμπάνη, ἄρχισε ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος διά χειρὸς τοῦ Ἁγιογράφου Νικηφόρου Κανελλοπούλου καὶ διά χορηγίας εὐσεβῶν Λουκαϊτῶν.
Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ διακόσμηση συνεχίστηκε ἐπὶ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας & Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν καλωσύνη του καὶ τὴν πολλή του ἀγάπη, τὰ μέγιστα συνετέλεσε στὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ.Ἀλέξανδρος ὁ ὁποῖος θεοφιλῶς ποιμαίνει τήν Μητρόπολη μέ πολλή πατρική ἀγάπη, περιέβαλε καί περιβάλει τούς ἱερεῖς μας καί εὐλόγησε καί εὐλογεῖ τήν προσπάθεια τοῦ καί γενικώτερου ἔργου στήν ἐνορία.
 (Ὁ ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ π. Ἰωάννης Βῆλος).

   Μὲ τὴ χάρη τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, τὸ ἐσωτερικόν του Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἀξιοζήλευτον καὶ ἀναπαύῃ καρδιὲς ποὺ ἐναποθέτουν κάθε Κυριακὴ καὶ σὲ κάθε γιορτὴ καὶ λατρευτικὴ εὐκαιρία, τίς ἐλπίδες τους καὶ τὶς πνευματικές τους ἐφέσεις στὸ Θεό.

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνομε μιά σύντομη περιγραφὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου:
α) Οἱ τοιχογραφίες ἀνήκουν στήν ἀναγεννησιακὴ τεχνοτροπία, πλὴν ὅμως εἶναι ὡραιότατες καὶ κοσμοῦν σχεδὸν καθ’ ὁλοκληρία τὸ ἐσωτερικό του Ναοῦ.
 Ἡ Πλατυτέρα καὶ οἱ Ἱεράρχες στὴν κόγχη τοῦ Ἁγίου Βήματος εἶναι οἱ πρῶτες τοιχογραφίες (ἔγιναν τὸ 1964). Ἀκολουθοῦν σκηνὲς ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Κυρίου ἐνῶ στὸ πάνω μέρος τοῦ Ναοῦ ἔχουν ἱστορηθῆ οἱ Προφῆτες. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς λέγει ὅτι οἱ Εἰκόνες εἶναι τὰ βιβλία τῶν ἀγραμμάτων.
 Οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἐκκλησιάζονται στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, παίρνουν πολλὰ μηνύματα ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες καὶ ὁδηγοῦνται σὲ πνευματικοὺς ἀναβαθμούς.


(Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, χοροστατεῖ στήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῇ ἀδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρ. Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, βοηθούμενος ἀπό δύο Διακόνους τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν).
 

 Τὸ Τέμπλο τοῦ Ναοῦ.
Κόσμημα γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ εἶναι τὸ ἐξαιρέτου τέχνης ξυλόγλυπτον τέμπλον, τὸ ὁποῖον κατεσκευάσθη σε ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ, ἁπλοῦ ξυλίνου τέμπλου, κατὰ τὸ 1986.
Τὸ στολίδι αὐτὸ τῆς Ἐνορίας μας ἔγινε μὲ χορηγία τοῦ εὐσεβοῦς τέκνου τοῦ Λουκᾶ, Σταύρου Γιαννακάκη καὶ τῆς συζύγου του Ματίνας. Χρόνια μετανάστες στὸ Σικάγο τῆς Ἀμερικῆς, προκόψανε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εὐγνώμονες τῶν πολλῶν δωρεῶν τοῦ Κυρίου στὴν οἰκογένειά τους ἐδώρησαν τὸ ὡραιότατο τέμπλο, τὸν Ἀρχιερατικὸ Θρόνο καὶ τὸ Κουβούκλιον τοῦ Ἐπιταφίου (ὅλα τὰ ἐφιλοτέχνησε ἄριστα ὁ τεχνίτης κ. Κων/νος Φάσουρας). Τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ἀπό τήν άρχή μέχρι καί τήν τοποθέτηση ἐπιμελήθηκε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Χρῖστος) Σκλήφας, ἐκ Λουκᾶ, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας & Κυνουρίας καί νῦν Μητροπολίτης Πατρῶν. Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Σταύρου Γιαννακάκη ἔχει ὁρισθῆ ὁ μακαριστός Γεώργιος Γιαννακάκης. Τό τέμπλον παρεδόθη ἐπισήμως, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς  τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου 1986, μετά τήν Θ. Λειτουργία ἡ ὁποία ἐτελέσθη, ὑπό τοῦ π. Χρυσοστόμου, συνιερουργούντος τοῦ π. Γεωργίου Ρέκκα καί παρουσία τῶν Δωρητῶν καί πλήθους κόσμου.


(Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ π. Γεωργίου Ρέκκα
6 Μαΐου 2012)

   Τόν π. Γεώργιο Ρέκκα διεδέχθη ὁ π. Χρυσόστομος Σκλήφας, νῦν Μητροπολίτης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος συνέχισε τίς ἐργώδεις προσπάθειες ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ, μέ τήν βοήθεια τῶν συγχωριανῶν του Λουκαϊτῶν  τόσον αὐτῶν πού μένουν στό χωριό, ὅσο καί τῶν ξενητεμένων. (Πλήρης ἀνακατασκευή προνάου, ἀρχονταρίκι- ἱερατικός οἶκος- γραφεῖο. Καλλωπισμός ἐξωκκλησίων).
   Τήν προσπάθεια συνεχίζει ὁ νῦν ἐφημέριος τοῦ Λουκᾶ, συγχωριανός μας ἐπίσης, π. Ἰωάννης Βῆλος, ὁ ὁποῖος διεδέχθη τόν π. Χρυσόστομο  καί ὁ ὁποῖος μέ πολλή ἀγάπη, ταπείνωση καί ζῆλο Θεοῦ, ὑπηρετεί τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
( Γιά τούς ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἄγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, θά κάνωμε ἀνάρτηση προσεχῶς ). 


 Ἡ κεντρική Ἄγ. Τράπεζα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγ. Σοφίας μέ τίς τρεῖς θυγατέρες της Ἀγάπη, Πίστη, Ἐλπίδα.
 Ἡ ἱερά εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
 Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγ. Ἀνθούσης, μητρός τοῦ Ἄγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ κεντρική ξυλόγλυπτη καί περίτεχνη εἴσοδος τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ (δωρεά Σταύρου Γιαννακάκη).


Ἡ ἐφέστια εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία λιτανεύεται κατά τήν πανήγυρη. ( Ἐχρυσώθη μέ δωρεά τοῦ ἀειμνήστου μεγάλου εὐεργέτου τοῦ χωριοῦ Λουκᾶ, Δημητρίου Νικολάου καί τῆς συζύγου του Μαρίας, γιά τούς ὁποίους θά κάνωμε εἰδική ἀναφορά). Ὁ π. Γεώργιος Ρέκκας σέ νέα ἡλικία


Ὁ Ναός μέ τόν πρόναο ὅπως ἦταν μέχρι τό 2002
Ὁ πρόναος ὅπως εἰκονίζεται στήν παραπάνω φωτογραφία εἶχε κατεσκευασθεῖ τό ἔτος 1964, ἐπί ἐφημερίου π. Γεωργίου Ρέκκα.


Ἀπό τίς ἐργασίες τῆς ἀνακατασκευῆς τοῦ προνάου τό 2002, ἐπί ἐφημερίου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Σκλήφα..
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου