Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

" AΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΛΗΦΑΣ "


10.Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σκλήφας





   Τόν π. Γεώργιο μετά τήν συνταξιοδότησή του διεδέχθη, ὡς ἐφημέριος της Ἐνορίας τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σκλήφας, ὁ ὁποῖος τότε ὑπηρετοῦσε παράλληλα μέ τά καθήκοντά του στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας ( Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν καί Ἱεροκήρυξ) καί ὡς Γραμματεύς- Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

    Ὁ π. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Χρῖστος) ἐγεννήθη τό ἔτος 1958 στοῦ Λουκᾶ  ἀπό τόν μετέπειτα Ἱερέα Εὐθύμιο Σκλήφα καί τήν Πρεσβυτέρα Κατίνα (τό γένος Νικολάου Γιαννακάκη).

   Ἐπεράτωσε τό Δημοτικό Σχολεῖο στοῦ Λουκᾶ καί τό ἑξατάξιο τότε Γυμνάσιο στήν Τρίπολη ( Β’ Γυμνάσιο Ἀρρένων ). Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησε στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Τριπόλεως καί ἔλαβε τό πτυχίο τοῦ Διδασκάλου.

   Μετά τήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία ἐφοίτησε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν λαβών τό πτυχίο τό ἔτος 1983.

   Ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, στίς 22 Μαρτίου 1981, Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β’ (Φιλιππαίου), λαβών τό ὄνομα Χρυσόστομος, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστάτου τοῦ χωριοῦ Λουκᾶ.


(Ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Χρυσοστόμου)

    Διάκονος ἐχειροτονήθη στίς 29 Μαρτίου 1981, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καί πρεσβύτερος, προχειρισθείς καί Ἀρχιμανδρίτης στίς 26 Ὀκτωβρίου 1983, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεοκλήτου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.



(Ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Χρυσοστόμου) 

     Ὑπηρέτησε ὡς δάσκαλος στήν Δημοτική Ἐκπαίδευση 
( στίς Δαβιές ) καί ἐπί ἑπταετίαν ὡς καθηγητής Θεολόγος στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Τριπόλεως, στήν Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. καί τά ΠΕΚ Τριπόλεως.(Τμήματα Ἐπιμόρφωσης τῶν Δασκάλων)

    Παράλληλα μέ τά καθήκοντά του, ὡς Ἰεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ὑπηρέτησε ἐπί 17 συναπτά ἔτη καί ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαρσῶν, τήν ὁποία μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακαριστοῦ. Μητροπολίτου Μαντινείας Θεοκλήτου Β’ (Φιλιππαίου) καί τοῦ νῦν θεοφιλῶς ποιμαίνοντος τήν Ἱεράν Μητρόπολιν κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ἀνακαίνισε καί ἐπάνδρωσε μέ εὐλογημένους Μοναχούς.

    Ἀπό τό 1993, ὑπηρέτησε παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σέ διάφορες θέσεις τόσον ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ὅσο καί ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

    Τοποθετηθείς ἐπί μακαριστοῦ Χριστοδούλου στήν θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγη στίς 19 Φεβρουαρίου 2005, Μητροπολίτης Πατρῶν καί ἐχειροτονηθη τήν ἑπομένη 20 Φεβρουαρίου Ἀρχιερεύς, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν  ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί πλειάδος Ἀρχιερέων. Ἐνθρονίστηκε ὡς Μητροπολίτης Πατρῶν,  στόν Ἱερό Ναό  τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στίς 2 Ἀπριλίου 2005.


(Ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ π. Χρυσοστόμου)
   
   Ὁ π. Χρυσόστομος, ποτέ δέν λησμόνησε τόν τόπο του καί τούς συγχωριανούς του. Ἀντίθετα ὁσάκις δύναται ἐπεσκέπτεται τό χωριό του καί στηρίζει πνευματικά τους ἀνθρώπους μέ τήν ἀγάπη του, τήν παρουσία του καί τίς πνευματικές του συμβουλές.

     Ὁ π. Χρυσόστομος ὄντας Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρέδωσε τήν παραίτησή του ἀπό τά ἐφημεριακά  του καθήκοντα στόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, εὐχαριστώντας εὐγνωμόνως αὐτόν, γιά τήν τιμή νά τοῦ ἀναθέση τήν ἐφημερία τῆς Ἐνορίας τῆς γενετείρας του ὥστε νά ὑπηρετήσῃ τόν τόπο του καί ἀπό αὐτή τήν θέση.

    Παράλληλα μέ τήν ὑποβληθεῖσα παραίτησή του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, ὑπέβαλε καί κατάσταση τῶν ἐπιτελεσθεισῶν στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία παραθέτουμε στή συνέχεια.

   Τόν Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Σκλήφα, διεδέχθη ὡς ἐφημέριος της Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ, ὁ ἐκ Λουκᾶ Ἱερεύς π. Ἰωάννης Βῆλος, μέχρι τότε ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Σάγκα καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοϋπηκόου Νεστάνης γιά τόν ὁποῖο θά κάνωμε ἰδιαίτερη ἀναφορά. 





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου