Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΟΥΚΑΪΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΟΥΚΑΪΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ


Β’ ΜΕΡΟΣ:

ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΙΩΣΑΝ

& ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ


1.Νικόλαος Ἀντωνόπουλος, 
& 2. Γιάννης Ἀντωνόπουλος, αὐτάδελφοι ἐκ Κυούλταστη Σμύρνης, μετοικίσαντες εἰς Λουκᾶ καὶ μόνιμοι  κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. (Πολιορκία Τριπόλεως, Δερβενάκια, Ἄργος, Δερβένια Μεγάρων, πτώση Ναυπλίου, Ἀθήνα, ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ καί στίς ἐνέδρες κατά καιρούς τῶν Τούρκων τῆς Τριπόλεως) 

3. Παναγιώτης Μέρμηγκας

(Πολιορκία και πτώση Τριπόλεως, Πάτρα, ἐναντίον Δράμαλη εἰς Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβενάκια, Ναύπλιο, Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά, ὅπου ἐφονεύθη ὁ υἱός του, καί σέ ὅλες τίς κατά τῶν Τούρκων ἐπιθέσεις ἕως τό 1828)

4. Παναγιώτης Κλειώρης

(1825-1828, μάχες ἐναντίον Ἰμπραήμ ὑπό τόν Παπαφλέσσα, Δραμπάλα, Τρίπολη, Δαβιά, σέ ὅλες τίς κατά τῶν Τούρκων ἐνέδρες πέριξ τῆς Τριπόλεως κατά τό διάστημα τοῦ ἀγῶνος)

5. Πανοῦτζος (Παναγιώτης) Τζαλούπης

(Πολιορκία καί πτώση Τριπόλεως ὑπό τόν Κολοκοτρώνη, Πάτρα τό 1822, ἐναντίον Δράμαλη εἰς Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβενάκια, πτώση Ναυπλίου, ἐναντίον Ἰμπραήμ, Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά καί στίς κατά καιρούς ἐνέδρες ἐναντίον τῶν Τούρκων πέριξ τῆς Τριπόλεως)

6. Σπῦρος Κοτσοβός

(Ναυμαχία Σάμου, ὅπου ἐπληγώθη, ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ εἰς Μανιάκι, Δραμπάλα, Τρίκορφα, Δαβιά καί σέ ὅλες τίς ἔνοπλες συρράξεις μέ τούς Τούρκους στήν ἐπαρχία Τριπόλεως μέχρι τό 1828)

7. Λυμπέρης Τζαβάρας

(Πολιορκία Τριπόλεως, Πάτρα 1822, ἐναντίον Δράμαλη εἰς Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβένια Ἁγίου Σώστη, πολιορκία καί πτώση Ναυπλίου, ἐναντίον Ἰμπραήμ εἰς Ναβαρῖνο, Δαβιά, Ἀρμενιά καί σέ ὅλες τίς ἐνέδρες ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ ἕως τό 1828)

8. Γεώργιος Καλατζῆς

(Πολιορκία Τριπόλεως, Πάτρα 1822, Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβενάκια Ἁγίου Σώστη, Ναύπλιο, ἐπίσης ἐναντίον Ἰμπραήμ εἰς Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά καί σέ ὅλες τίς συμπλοκές καί μάχες πέριξ τῆς Τρειπόλεως ἕως τό 1828)

9. Σπῦρος Μπουρῆς

(Πολιορκία καί πτώση Τριπόλεως, Πάτρα 1822, Δερβένια Μεγάρων, Δερβενάκια, Ἄργος, Ναύπλιο, Δραμπάλα, Δαβιά καί σέ ὅλες τίς μάχες ἕως τό 1828)


10. Στάθης Σάρτος

(Τριπολιτσά τό 1821, Πάτρα 1822, μάχες ἐναντίον τοῦ Δράμαλη, Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβενάκια, πτώση Ναυπλίου, Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά καί σέ ὅλες τίς ἐνέδρες ἐναντίον τῶν Τούρκων ἕως τό 1828) 

11. Προκόπης Κοτζοβός

(Σέ ὅλες τίς μάχες ἀπό 1825 ἕως 1828, ἐπίσης Τρίπολη, Δαβιά καί σέ ὅλες τίς ἐνέδρες ἐναντίον τῶν Τούρκων ἕως τό 1828)

12. Κυριάκος Κορδοβράκας

(Πολιορκία καί πτώση Τριπόλεως 1821, Πάτρα 1822, Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβένια Ἁγίου Σώστη, Ναύπλιο, Δαβιά, Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Ἀρμενιά καί σέ ὅλες τίς μάχες ἕως τό 1828)

13. Μῆτρος Ρέκκας

(Τριπολιτσά 1821, Πάτρα 1822, μάχες ἐναντίον Δράμαλη, Δερβένια Μεγάρων, Δερβενάκια, Ἄργος, πτώση Ναυπλίου, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά, ἐνέδρες ἐναντίον τῶν Τούρκων ἕως 1828)

14. Γιάννης Μαρκόπουλος

(Πολιορκία καί πτώση Τριπόλεως, Πάτρα 1822, μάχες ἐναντίον Δράμαλη, Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Ἅγιος Σώστης, Ναύπλιο, Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά, μάχες Τριπόλεως ἕως 1828)

15. Δημήτριος Λύκουρας

(Τρίπολη 1821, Γράνα, ὅπου ἐπληγώθη, Βαλτέτσι, Δαβιά, ἐναντίον Δράμαλη, Δερβένια Μεγάρων, Ἄργος, Δερβενάκια, πτώση Ναυπλίου, ἐναντίον Ἰμπραήμ εἰς Ναβαρῖνο, Δραμπάλα, Δαβιά, Ἀρμενιά, πέριξ Τριπόλεως ἕως 1828)

16. Μῆτρος Γιαννόπουλος

(Τρίκορφα, Βαλτέτσι, Γράνα, Τρίπολη, Μέγαρα, Ἄργος, Ναύπλιο, Πάτρα, Ναβαρῖνο καί σέ ὅλες τίς μάχες ἐναντίον τῶν Ἀράβων, ὡς ἀναφέρεται εἰς πιστοποιητικόν πού τοῦ δίδεται «ἐπ’ ἀνδραγαθίᾳ καί τιμιότητι») 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου