Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

" ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΛΟΥΚΑΪΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ "


            Δημοσιεύομε σήμερα, μέ πολλή συγκίνηση,θά ἔλεγα καί μέ πολύ πόνο ψυχῆς, μιά μεγάλη λίστα μέ 112 Λουκαΐτες οἱ ὁποῖοι ξενητεύτηκαν κατά τά χρόνια 1907-1922. Καί λέγω μέ πόνο ψυχῆς γιατί μεταφερόμεθα στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια της φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας, πού ὁλόκληρες οἰκογένειες, ἔφηβοι καί νέοι, ἀλλά ἀπ’ ὅτι θά διαβάσετε καί παιδάκια 10 ἐτῶν, ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τόν τόπο τους, τό χωριό τους καί τά φτωχά τους σπίτια. Κυρίως ὅμως νά ἀποχωριστοῦν ἀγαπημένα τους πρόσωπα.

           Νομίζω ἀπό τόν ἀριθμό τῶν μεταναστῶν κατανοεῖτε, τό πόσο μίκρυνε τότε τό χωριό μας, ἀλλά καί τόν πόνο τοῦ ἀποχωρισμοῦ, ὅπως ἔχομε γράψει καί σέ ἄλλο σημείωμά μας.

          Κάποιοι ἀπό  αὐτούς γύρισαν μετά ἀπό πολλά χρόνια καί ἔκαναν οἰκογένειες στό χωριό.

          Κάποιοι γύρισαν γέροντες καί μόνοι. Ἔζησαν τά τελευταῖα τους χρόνια στό χωριό κοντά στούς συγγενεῖς τους καί πέθαναν στόν τόπο τους. Ἐνθυμούμεθα τους: Νικόλαο Γεωργαντόπουλο, Γεώργιο Γκέλη, Γεώργιο Πανοῦτσο, Νικόλαο Τσιαπραλή, Ἀπόστολο Κατσιάνη, Σταρο Ρωμηό καί λία Κλειώρη.

         Ἦταν ἄνθρωποι ἀρχοντικοί, πεντακάθαροι, εὐγενεῖς, προσεκτικοί καί εὐσεβεῖς. Γενικά πολύ καλλιεργημένοι. Τούς ἀποκαλούσαμε «θείους», ὅπως τά ἀνήψια τους καί τά παιδιά τῶν συγγενῶν τους. Ἐκοιμήθησαν εἰρηνικά, μέ τήν χαρά, ὅτι ἡ ἰδιαιτέρα τους πατρίδα θά τούς φιλοξενῇ γιά πάντα. Ὅταν ἐπέστρεφαν οἱ παραπάνω, ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ:
« ἦλθε καί ἄλλος Μπρούκλης». Ἡ λέξη ἔμεινε ἀπό τήν πόλη Μπρούκλιν τῆς Ἀμερικῆς. 
 

         Στήν κατάσταση φαίνονται:

  1. Τό ὀνοματεπώνυμο
  2. Ἡ ἡλικία
  3. Τό ἔτος γέννησης
  4. Τό ἔτος πού ἔφτασαν στήν Ἀμερική

     Τήν ἔρευνα ἔκανε ὁ ἀγαπητός κ. Ἰωάννης Ἀνδρουτσόπουλος, ἀπό τήν Πάτρα, πατέρας τοῦ Διακόνου Ἱεροθέου, τόν ὁποῖο ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη του καί τούς κόπους του. Ὁ Κύριος νά εὐλογῇ τόν ἴδιο καί τήν οἰκογένειά του.
 (κ. ωάννης νδρουτσόπουλος)

      Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τόν Διάκονο Ἱερόθεο, στόν ὁποῖο ἔχομε ἀναθέσει τήν εὐθύνη τῆς ἱστοσελίδος τοῦ χωριοῦ μας καί ὁ ὁποῖος ἐργάζεται φιλοτίμως πολλές ὧρες κάθε ἡμέρα γιά νά ἀνεβάσῃ τό ὑλικό.
 
      
   ( Διάκονος ερόθεος)
   
        Ὁ  δημοσιευόμενος κατάλογος τῶν μεταναστῶν περιλαμβάνει πρόσωπα τά ὁποῖα ταξίδεψαν γιά τήν Ἀμερική κατά τίς παραπάνω χρονολογίες, μέ τό πλοῖο Ellis. Ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού ταξίδεψαν μέ ἄλλα πλοῖα. Μιά βαθύτερη ἔρευνα ἴσως ἔφερε σέ φῶς περισσότερα στοιχεῖα.
       Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι θά τά καταφέρουμε. ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                      ΗΛΙΚΙΑ       ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
1.     Ἀλεξόπουλος Δημήτριος      37              1884                1921
2.     Ἀλεξόπουλος Θεόδωρος       30              1885                1915
3.     Ἀρβανίτης Γεώργιος              40              1869                1909
4.     Μπακάλης Γεώργιος             23              1887                1910
5.     Μπιλλιώνης Γεώργιος           59             1862                 1921           
6.     Μπιλλιώνη Γεωργίτσα          50             1871                 1921
7.     Μπιλλιώνης Βασίλειος         15             1906                 1921
8.     Μπράτσος Γεώργιος               37            1878                 1915
9.      Καλαντζής Ἀνδρέας             16             1897                1913
10.  Κατσάνης Γεώργιος              17             1898                1915
11.  Κατσίγιαννης Γεώργιος       41             1866                1907
12.  Χρονόπουλος Λεωνίδας       20             1890                1910
13.  Τζανῆς Ἀθανάσιος               20             1889                1909
14.  Ντάνος Γεώργιος                   33             1887                1920
15. Ντούλας Ἰωάννης                 17             1898                1915
16.  Ντούλας Ζαφείρης               33             1874                 1907
17.  Ντρέβος Πανταζῆς               28             1886                1914
18. Ἡλιόπουλος Δημήτριος       35             1872                1907
19.   Φωτόπουλος Φώτιος          30             1881                 1911
20.  Γεωργαντόπουλος Νικ.        18            1895                 1913
21. Γιαχουντής Σπύρος              18            1890                 1908
22.   Γιαννακάκης Σάββας          25            1884                 1909
23.  Γιαβρής Βασίλειος                33            1882                1915
24.    Κλειώρης Ἀναστάσιος        37            1872                1909
25.  Γκουντάνης Ἀθανάσιος      22             1899                1921  
26.    Γκουντάνης Γεώργιος          15             1906                1921
27.  Ἡλιόπουλος Ἠλίας              17             1899                1916
28.    Ἡλιόπουλος Γεώργιος          20            1892                1912
29.    Ἡλιόπουλος Παναγιώτης   18            1896                1914
30.    Καλαντζῆς Βασίλειος          47            1873                1920
31.     Καλαντζῆς Βασίλειος          38            1883                1921
32.   Καπλάνης Νικόλαος             38            1876                1914
33.   Κατσάνης Εὐάγγελος           25             1885                1910
34. Κατσάνης Άγγελής                29             1885                1910             
35.  Κλειώρης Παναγιώτης         16              1897                1913
36.  Κλειώρη Ἑλένη                        21             1893                1914
37.   Γκουντάνης Γεώργιος            15              1906                1921
38. Λαλιώτης Νικόλαος               18              1891                1909
39.Λαμπράκης Κωνσταντῖνος   35             1872                 1907
40. Μαντᾶς Κωνσταντῖνος          24             1875                 1909
41. Μαρκάκης Παναγιώτης        16             1892                 1908
42.   Μαρίνης Παναγιώτης           16             1893                 1909
43.   Μαρκάκης Παναγῆς             38             1869                 1907
44.    Μαργιᾶς Γεώργιος                  18            1897                 1915
45.   Ντούλας Νικόλαος                 41             1880                1921
46.   Πανούτσου Δήμητρα             20             1895                1915
47.   Πανοῦτσος Φίλλιπος             32             1875               1907
48.    Πανοῦτσος Λεωνίδας            42            1873                1915
49.    Παπαδόπουλος Κων.             25            1885                1910
50.   Παπαδόπουλος Γεώργιος      35            1872                1907
51. Παπαπέτρος Ἀναστάσιος     36            1885                1921
52.    Παρασκευόπουλος Γ.             52            1861                1913
53.    Παρασκευόπουλος Λουκᾶς 16            1897                1913
54.    Παρασκευόπουλος Χρστος 18           1897                1915
55.    Παρασκευόπουλος Κων.       39           1876                1915
56.    Παυλόπουλος Ἰωάννης        30            1881               1911
57.   Μπράτσος Βασίλειος            35             1872               1907
58.   Προῦτσος  Ἰωάννης              44             1878               1922
59.  Προύτσου Γιαννούλα            24             1891               1915
60.    Προῦτσος Βασίλειος             40             1874               1914
61.    Ρέκκας Ματθαῖος                  45             1870               1915
62.  Ρωμηός Δημήτριος                33              1888              1921
63.  Ρωμηοῦ Ἀναστασία               20              1895              1915
64.  Ρωμηός Ἐπαπεινώνδας        50              1865             1915
65.  Σαμπάς Ἠλίας                        24              1886             1910
66.   Σιακωτός Γεώργιος                26              1889             1915          
67.   Σκούρας Σταῦρος                  41              1868              1909
68.  Σμυρνιώτης Δημήτριος        36              1878              1914
69.  Σμυρνιώτης Παναγιώτης    23              1887              1910
70.  Σμυρνιώτης Βασίλειος         35              1874              1909
71. Σπηλιόπουλος Δημήτριος   25              1882              1907
72. Σταυράκης Τιμολέων           34              1887               1921 
73. Σταυρόπουλος Εὐστάθιος   30              1882               1912
  (Σταυράκης)          
74.  Τσαπραλής Γεώργιος          17               1896              1913
75.  Τσαπραλής Θεόδωρος        35               1872              1907
76.    Τσέπα Χριστίνα                   13               1907              1920
77.    Τσιαγγούρης Γεώργιος      30                1884             1914
78.    Τσιαγγούρη Μαρίκα          20                1894             1914
79.   Τσιαγγούρης Παναγιώτης 70              1844             1914
80.  Τσιαγγούρη Σταμάτα          60              1854             1914
81.   Τσιαπραλής Γεώργιος         16              1893              1909
82. Τζανῆς Δημήτριος                26             1883               1909
83.   Βήλης Νικόλαος                  18              1891               1909
84.   Βήλης Ἰωάννης                    17              1897              1914
85.   Βῆλος Κωνσταντῖνος          38             1883               1921
86. Βῆλος Νικόλαος                   33              1888              1921
87.  Ζαμπαθᾶς Νικόλαος           42              1873              1915   
88.   Ξύδης Σταῦρος                     20              1889              1909
89. Μπιλιώνης Γεώργιος            10              1899              1909
90. Γεωργαντοπούλου Σοφία    45              1870              1915
91.  Γκουντάνης Παναγιώτης   20              1896              1916
92.  Κλειώρη Ἐλεοῦσα                10              1905              1915
93. Κλειώρη Τασία                      27             1888               1915
94.   Λυμπερόπουλος Γεώργιος  18             1898               1916
95.  Μαργιᾶς Γεώργιος                18             1894               1912
96.  Μαργιᾶς Παναγιώτης         33             1882               1915
97.  Ντρέβος Νικόλαος                33            1880                1913
98.    Ξένος Ἰωάννης                      26            1889               1915
99. Αλεξόπουλος Βασίλειος      28            1887               1915
100. Ρουμελιώτης Παναγ.         42            1879               1921
101. Σπυρόπουλος Κων.             29            1882               1911
102. Μπουρής Διαμαντής         35            1874               1909
103. Μπράτσος Κώστας            16            1893               1909
104. Ντούλας Παναγιώτης       12             1897              1909
105. Ντούλας Γεώργιος              25             1884              1909
106. Γιαννακάκης Γεώργιος     35              1874              1909
107. Γκουντάνης Σπύρος           17              1892             1909
108. Κατσάνης Δημήτριος        34             1875             1909
109. Λιανός Γεώργιος                  35             1881             1916
110. Προύτσος Γεώργιος            18              1894             1912
111. Ρέκκας Αλέξανδρος           16              1893             1909
112. Ρέκκας Γεώργιος                 18              1891             1909

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου