Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

" ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "


25η  Μαρτίου 1974 στό Ἡρῶο (Μνημεῖο πεσόντων Λουκαϊτῶν) γιά τήν τελετή κατάθεσης στεφάνων.


       Τίς φωτογραφίες ἀνήρτησε ὁ Γιῶργος Ἡλιόπουλος, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται νά κρατάῃ τήν σημαία καί νά καταθέτῃ στεφάνι. Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ.
 
        Οἱ φωτογραφίες διασώζουν τήν ἱστορία καί τίς μνῆμες. Μᾶς γυρίζουν πίσω στό χρόνο. Βλέπομε ἀγαπημένα μᾶς πρόσωπα καί ξαναζοῦμε συγκινητικές στιγμές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου