Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

" ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ... "ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Νικόλαος Κ. Καλόγηρος 

     Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ καί ἦταν υἱός τοῦ Κωνσταντίνου Καλογήρου. Ἐνυμφεύφθη τήν Νικολέττα Ρωμηοῦ, θυγατέρα τοῦ Βασιλείου καί τῆς Παναγιώτας Ρωμηοῦ, καί ἀπέκτησαν ἕνα υἱό, τόν Παναγιώτη ὁ ὁποῖος ἔγινε Δάσκαλος. Ἡ Νικολέττα, ἐκοιμήθη τό ἔτος 1957. Ὁ υἱός τούς Παναγιώτης Καλογήρου(γιά τόν ὁποῖο θά ἀναφερθοῦμε λεπτομερῶς σέ ἄλλη ἀνάρτησή μας ἐκοιμήθη αἰφνιδίως τό 1967, καταλιπών φήμη λαμπροῦ Δασκάλου καί οἰκογενειάρχου.)

   Ὁ Νικόλαος Καλόγηρος εἶχε ξενητευτεῖ μικρός στήν Ἀμερική. Γύρισε νά πολεμήσῃ γιά τήν πατρίδα, ὅταν εἶδε ὅτι εἶχε ἀνάγκη ὁ τόπος του τήν παρουσία τῶν παιδιῶν του. Ἦλθε μόνος του χωρίς νά τόν πιέσῃ κανείς, ὅπως καί ἄλλοι συγχωριανοί μας τότε καί ἄλλα Ἐλληνόπουλα.Ὅλοι τους ἀποτελούν παράδειγμα πρός μίμηση γιά τούς νεωτέρους. Ἦτο ἐπίτροπος ὅταν ἔγιναν τά ἐγκαίνια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίου Χαραλάμπους. Διηγεῖτο ὁ ἴδιος τά τῆς ὑποδοχῆς καί τῆς φιλοξενίας τοῦ Πανιερωτάτου ,ὅπως τόν ἀποκαλοῦσε, Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανοῦ Μεταξᾶ. Ὑπηρέτησε ὡς ἐπίτροπος ἐπί πολλά ἔτη καί συνεισέφερε τά μέγιστα στήν πνευματική πορεία τῶν ἐνοριακῶν πραγμάτων ἀλλά καί γενικώτερα στά θέματα τοῦ χωριοῦ, ἀφοῦ ὑπηρέτησε ὡς Πρόεδρος τῆς Κοινότητος ἐπί ἀρκετό διάστημα. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό ἔτος 1977. 

  •   Αναστάσιος Γρ. Παπαδόπουλος

  • Δημήτριος Ζαμπαθάς

  • Νικόλαος Δ. Ζαμπαθάς

  • Πολύβιος Μαργιάς

  • Θεόδωρος ΡουμελιώτηςἩ φωτογραφία καί τό κείμενο ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν υἱό τοῦ μακαριστοῦ Θεοδώρου Ρουμελιώτη στόν Σεβ. Μητροπολίτη Πατρῶν κατά τήν συγκέντρωση τῶν ἱστορικῶν στοιχείων γιά τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Θεόδωρος Ρουμελιώτης.

    Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ  τό ἔτος 1915. Ἦταν ἕνα  ἀπό τά 8 παιδιά τοῦ Δημητρίου Ρουμελιώτη καί τῆς Γεωργίας Σταυράκη. Μαθήτευσε κοντά στόν παππού του τό «Γέρο- Κολλᾶτο», που ἦταν ἀπόφοιτος τού Σχολαρχείου.

   Ἀπέκτησε τίς βασικές ἐκεῖνες γνώσεις ποῦ τοῦ ἐπέτρεπαν νά συντάσσῃ καί νά ἑρμηνεύῃ τά ἔγγραφα τῆς καθαρεύουσας τῆς ἐποχῆς του.

   Ἔδειχνε πάντοτε ἐνδιαφέρον γιά τά κοινά. Ὑπηρέτησε ἐπί 20ετία περίπου ὡς Κοινοτικός Σύμβουλος καί ὡς Πρόεδρος τῆς κοινότητος Λουκᾶ.

   Συνέβαλε ἀποφασιστικά στή διάνοιξη τοῦ δρόμου Λουκᾶ- Φανερωμένης, ἐπί προεδρίας του τό 1953.

    Ἐπίσης κατά τήν διάρκεια τῆς προεδρίας του τά ἔτη 1978-1982, καταγράφονται στό ἐνεργητικό του τά ἔργα: Τσιμεντόστρωση τῶν κεντρικῶν δρόμων τῆς κοινότητος, δημιουγία τοῦ ὑδραγωγείου, ἡ ὑδροδότηση, καθώς καί ἡ ἐγκατάσταση νέας τηλεφωνικῆς συνδέσεως τοῦ χωριοῦ.

   Ὑπῆρξε προοδευτικός ἀγρότης καί μεθοδικός καλλιεργητής.

    Διάβαζε τίς ἀνάγκες τῶν καλλιεργειῶν του καί αἰσθανόταν ἀπέραντη ἱκανοποίηση γιά τήν ἀπόδοση σέ προϊόντα.    Νυμφεύφθηκε τό 1946 τή Γεωργία Κ. Ρωμηοῦ ἀπό τοῦ Λουκᾶ  καί ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τόν Γεώργιο (γεωπόνο ποῦ ζεῖ στήν Πάτρα) καί τόν Δημήτριο (Διοικητικό ὑπάλληλο τοῦ ΟΤΕ).

    Ὑπῆρξε ὑποδειγματικός  οἰκογενειάρχης.

    Μόνιμη παραίνεση στά παιδιά του ἦτο ἡ πρόοδος καί ὄνειρό του νά τά μορφώσῃ. Τό πέτυχε χάρη στήν ἀκάματη προσωπική του ἐνασχόληση καί τή συχνή ἐπαφή μέ τούς δασκάλους καί καθηγητές τους.

  Ὑπῆρξε  ὁ μακροβιότερος Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος. Μέ τήν ἰδιότητά του αὐτή ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια τήν 1ην  Φεβρουαρίου τοῦ 1987, ἡμέρα Κυριακή ἀπό ὀξύ καρδιακό ἐπισόδειο, ἀφοῦ εἶχε ἐκπληρώσει γιά τελευταία φορά τό ἐκκλησιαστικό του καθῆκον, τόν Ἐκκλησιασμό δηλ.  καί τή Θεία Κοινωνία.


Ἀλέξανδρος Ρωμηός( Κονταλέξης)

Κωνσταντῖνος Δ. Ρωμηός

Σπυρίδων Κλειώρης

Νικόλαος Γκουντάνης
Γεώργιος Καλαντζής

Κωνσταντῖνος Καλαντζής

Γεώργιος Ἡλιόπουλος

Γεώργιος Τσεκαλᾶς

Εὐάγγελος Βῆλος

Χαράλαμπος Κ. Ρεκούνας

Γεώργιος Ἄν. Παπαδόπουλος

Ἀναστάσιος Δ. Ζαμπαθᾶς

Κωνσταντῖνος Ρουμελιώτης

Βασίλειος Ι. Πανοῦτσος

Εὐάγγελος Σμυρνιώτης

Παναγιώτης Παπαναστασίου 
Κωνσταντῖνος Ἀλεξόπουλος

Παναγιώτης Καπλάνης

Νικόλαος Ἄντ. Τζαβάρας

Σταῦρος  Πέτ.Ρωμηός

Βασίλειος Σ. Ράκκος

Φωτογραφία 1995(Μ. Παρασκευή) 

Εἰκονίζονται ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά:
Χαράλαμπος Ρεκούνας (ἐπίτροπος)

Παναγιώτης Καπλάνης (ἐπίτροπος)

Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σκλήφας

Ἱερεύς Γεώργιος Ρέκκας

Νικόλαος Ἀτσώνιος (ἱεροψάλτης)

Εὐάγγελος Σμυρνιώτης (ἐπίτροπος)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου